Vol 8, Nr 1/2 (2010)

Spis treści

ARTYKUŁ WSTĘPNY

*** PDF
Redakcja Colloquiów Litterariów 5

SZKICE - ROZPRAWY - INTERPRETACJE

SPOKOJNY SEN KLITAJMESTRY ALBO CZEGO „BRAK” W EURYPIDESOWEJ „ELEKTRZE" PDF
Joanna Komorowska 7-11
SEKS I PRZEMOC MAŁŻEŃSTWO W TRAGEDIACH EURYPIDESA PDF
Beata Spieralska 13-36
SOFISTYCZNA DROGA DO DOJRZAŁOŚCI MORALNEJ PDF
Kazimierz Pawłowski 37-50
BYĆ ROZTROPNYM, CZYLI PRZEWIDYWAĆ Z MYŚLI FILOZOFICZNEJ SENEKI MŁODSZEGO O CNOCIE „PRUDENTIA” PDF
Dominika Budzanowska 51-77
PIERWSZE WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKIE ŚWIADECTWA O ŚWIĘCIE BOŻEGO NARODZENIA PDF
ks. Józef Naumowicz 79-106
„MOWA DO MŁODYCH” ŚW. BAZYLEGO WIELKIEGO WSPÓŁCZESNE PRÓBY OCENY, INTERPRETACJE ORAZ INSPIRACJE ZAWARTYCH W N PDF
Elżbieta Szablewska 107-121
Późnoantyczna "Echtheitskritik" w ujęciu Sympliciusza Commentaria In Galeni "De Secits" (Pocz. VI W.) PDF
Mieczysław Mejor 123-129

PRZEKŁADY - RECENZJE - ARCHIWALIA

Kartki z historii filologii klasycznej w Warszawie 1. Korespondencja Gustawa Przychodzkiego z Albertem C. Clarkiem, 1920-1925
Mieczysław Mejor 139-147
STEPHANUSA DAMALEVICIUSA „BŁOGOSŁAWIONY BOGUMIŁ. CZTERNASTY ARCYBISKUP” (Z „SERIES ARCHIEPISCOPORUM GNESIENSIUM ATQUE RES GESTAE” – WYDANEGO W 1649 R.) PDF
Dominika Budzanowska 149-169
PRZEMÓWIENIE INAUGURACYJNE PROF. DR HAB. JULIUSZA DOMAŃSKIEGO Z DN. 3 XI 2010 R. PDF
Juliusz Domański 171-186
WOKÓŁ EPIKUREIZMU I LATHE BIOSAS KAZIMIERZA PAWŁOWSKIEGO PDF
Dominika Budzanowska 187-200
STRONA INTERNETOWA DLA BADACZY ŚREDNIOWIECZNYCH KAZAŃ PDF
Beata Spieralska 201-204
SPRAWOZDANIE Z INAUGURACJI KIERUNKU FILOLOGIA KLASYCZNA NA WNH UKSW PDF
Marta Chachulska, Jakub Jurkowski 205-207

OKNO LIRYCZNE

Żłób PDF
Dominika Budzanowska, Garnier z Langres 209-210