KOCHANOWSKI MALCZEWSKIEGO – KOCHANOWSKI NORWIDA

Ewangelina Skalińska

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/cl.2016.1.6

Abstrakt


The article deals with the reception of the Old-Polish and early Romantic literature in Norwid’s body of work. The author argues that when Norwid deals with Old-Polish literature, especially Jan Kochanowski’s texts, he mostly does it by evoking Antoni Malczewski’s poetic novel Maria.

Słowa kluczowe


Jan Kochanowski; Antoni Malczewski ; Cyprian Kamil Norwid; Maria. Powieść ukraińska; Zwolon; Śmierć (Vade-Mecum); Tadeusz Czacki; Treny (Jan Kochanowski); komparatystyka

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Marian Maciejewski, «Spojrzenie w górę» i «wokoło» (Norwid – Malczewski), w: tegoż, Poetyka – gatunek – obraz. W kręgu poezji romantycznej, Wrocław – Gdańsk 1977.

Sławomir Rzepczyński, Za co Norwid cenił «Marię»?, w: Antoniemu Malczewskiemu w 170. rocznicę pierwszej edycji «Marii». Materiały sesji naukowej, Białystok 5–7 V 1995, pod red. Haliny Krukowskiej, Białystok 1997.

Zofia Szmydtowa, Norwid wobec tradycji literackiej, w: Sprawozdanie Gimnazjum Żeńskiego im. Cecylii Plater-Zyberkówny, Warszawa 1925.

Ludwika Szczerbicka-Ślęk, Wstęp do: Jan Kochanowski, Pieśni, oprac. L. Szczerbicka-Ślęk, Wrocław 2005.

Maria Dernałowicz, Antoni Malczewski, Warszawa 1967.

Antoni Malczewski,

Maria. Powieść ukraińska, wprowadzenie napisali Halina Krukowska i Jarosław Ławski, Białystok 2002.

Danuta Zawadzka, Pokolenie klęski 1812 roku. O Antonim Malczewskim i odludkach, Warszawa 2000.

Bernadetta Kuczera-Chachulska, Przemiany form i postaw elegijnych w liryce polskiej XIX wieku. Mickiewicz, Słowacki,

Norwid, Faleński, Asnyk, Konopnicka, Warszawa 2002.

Jan Kochanowski, Treny, oprac. Józef Pelc, wyd. XIV, zmien., Wrocław – Gdańsk 1978, BN I, nr 1.

Cyprian Norwid, Pisma wszystkie, zebrał, tekst ustalił, wstępem i uwagami krytycznymi opatrzył Juliusz W. Gomulicki, t. I–XI, Warszawa 1971–1976.

Zofia Trojanowiczowa, Romantyzm – od poetyki do polityki. Interpretacje i materiały, wybór i red. Anna Artwińska, Jerzy Borowczyk, Piotr Śniedziewski, Kraków 2010.

Stefan Sawicki, O «Śmierci» Cypriana Norwida, w: tegoż, Norwida walka z formą, Warszawa 1986.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.