ROMANTYCZNE ODKRYCIE MANUSKRYPTU JANA CHRYZOSTOMA PASKA (1821). TRZECI POCZĄTEK POLSKIEGO ROMANTYZMU

Ewa Szczeglacka-Pawłowska

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/cl.2016.1.9

Abstrakt


Jan Chryzostom Pasek’s seventeenth-century Pamiętniki [Diaries] has to be regarded an important manuscript for Polish Romanticism. The significance of this text can only be rivalled by Macpherson’s songs of Ossian, the Dvůr Králové Manuscript, or the Poetic Edda, which is attested by a considerable number of editions of this Old-Polish ‘epic work’. The first printing of a substantial part of the text appeared in 1821 in Warsaw in the Astrea magazine. This publication contributed to the complex phenomenon of the Romantic turning point. Pasek’s Pamiętniki should be counted as the third beginning of Polish Romanticism, after Adam Mickiewicz’s Ballady i romanse (first volume of Mickiewicz’s Poezyje) and Antoni Malczewski’s Maria.

Słowa kluczowe


Jan Chryzostom Pasek; Zygmunt Krasiński; manuskrypt Franciszek Grzymała Astrea przełom romantyczny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Zygmunt Krasiński, Listy do Adama Sołtana, oprac. i wstępem poprzedził Zbigniew Sudolski, Warszawa 1970.

[Edward Raczyński], Przedmowa, w: Pamiętniki Jana Chryzostoma Paska z czasów panowania Jana Kazimierza, Michała Korybuta i Jana III, wydane z rękopismu przez Edwarda Raczyńskiego, Poznań 1836.

Czesław Miłosz, O historii polskiej literatury, wolnomyślicielach i masonach, w: tegoż, Prywatne obowiązki, Olsztyn 1990.

Zofia Stefanowska, O Przełomowości i przełomie romantycznym, w: tejże, Mapa romantyzmu polskiego. Pisma z lat 1964–2007, Warszawa 2014.

Aleksander Brückner, Wstęp, w: Antoni Malczewski, Maria, Lwów 1925.

Adam Mickiewicz, Literatura słowiańska. Kurs drugi. Wykład II, w: Dzieła, Wydanie Rocznicowe 1798–1998, redakcja naczelna:

Zbigniew Jerzy Nowak, Maria Prussak, Zofia Stefanowska, Czesław Zgorzelski, t. IX, Warszawa 1997.

Marzeny Kryszczuk, Juliusz Słowacki wobec tradycji szlacheckiej, Warszawa 2011.

Czesław Miłosz, Historia literatury polskiej do roku 1939, Kraków

Romantyczna gawęda szlachecka. Antologia, wybrał i oprac. Andrzej Waśko, Kraków 1999.

Konstanty Gaszyński, Pisma prozaiczne, Lipsk 1874.

Andrzej Waśko, Romantyczny sarmatyzm. Tradycja szlachecka w literaturze polskiej lat 1831–1863, Kraków 1995.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.