Data publikacji : 2020-12-28

Naruszewiczowy przekład dzieł Tacyta

Magdalena Bober-Jankowska

https://orcid.org/0000-0002-7013-8203

Dział: SZKICE - ROZPRAWY - INTERPRETACJE

Abstrakt

Adam Naruszewicz, one of the most prominent representatives of the Polish
Enlightenment, is remembered as a great poet, historian, journalist, and also
as a translator. He is the author of one of the greatest achievements in the
field of translation of this period: Kaja Korneliusza Tacyta dzieła wszystkie
Przekładania Adama Stanisława Naruszewicza S.J. (Complete Works of
Gaius Cornelius Tacitus: Translated by Adam Stanisław Naruszewicz, S.J.)
Volume I (1772) and Volume II (1773), which included The Annals (Annales),
while Volume III (1776) included The Histories (Historiae). Volume IV (1783)
consisted of The Germania (De origine et situ Germanorum), Agricola (Dvita et moribus Iulii Agricolae), Dialogues (Dialogus de oratoribus) and the
supplements to Volume II.


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki


Bober-Jankowska, M. (2020). Naruszewiczowy przekład dzieł Tacyta. Colloquia Litteraria, 27(2), 21-29. Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/cl/article/view/7580

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autorzy, składający artykuły do druku w "Colloquiach Litterariach" przekazują redakcji czasopisma jednorazowe, niewyłączne prawa autorskie na publikację.

Umowa autorska

Ośwadczenie autora


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie