Nr 27 (2023)
Opublikowane: 2023-12-29


ISSN: 1896-9038
eISSN: 2719-8405
10.21697/CSP

Wydawca
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

          

Dofinansowano ze środków budżetu państwa przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu „Rozwój Czasopism Naukowych”. Kwota dofinansowania/całkowita wartość zadania wynosi 64.400,00 zł.

Czasopismo "Chrześcijaństwo-Świat-Polityka" stanowi unikalne w dyscyplinie nauk o polityce i dość szeroko rozpoznawane w środowisku naukowym pismo naukowe wydawane w formie papierowej i on-line. Jego unikalność wynika tak z podejmowanej w nim problematyki, koncentrującej się wokół tzw. „miękkiej politologii” (filozofii i teorii polityki, aksjologii i antropologii polityki, etyki politycznej, relacji polityki i religii, w tym katolickiej nauki społecznej), jakości publikowanych tekstów, które w istotnym stopniu wychodzą spod pióra powszechnie rozpoznawanych, wybitnych autorów polskich i zagranicznych, a wreszcie odmiennego od istotnej części periodyków paradygmatu naukowego. Jako że celem czasopisma jest spojrzenie na szeroko rozumiane sprawy polityczne w perspektywie dynamicznie rozumianej tradycji chrześcijańskiej, w miejsce dominującego w politologii ateistycznego paradygmatu, czasopismo opiera się o paradygmat transcendentalny, pozostając otwartym na badaczy przyjmujących paradygmat agnostyczny. Czasopismo "Chrześcijaństwo-Świat-Polityka" redagowane jest przez Instytut Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. (więcej)

 Obraz12.jpg                  

Czytaj więcej

         Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo Crossref Similarity Check logo
 • BazHum
 • IC Journals Master List
 • ERIH Plus
 • PBN - Polska Bibliografia Naukowa
 • EBSCO
 • DOAJ
Dyscypliny:
 • Politologia (Political Science)
 • Filozofia (Philosophy)
 • Nauki o rodzinie (Family Studies)
 • Nauki społeczne (Social Sciences), interdyscyplinarne(Interdisciplinary)
 • Nauki teologiczne (Theological Sciences)
 • Prawo (Law)
 • Religioznawstwo (Religious Studies)
 • Socjologia (Sociology)
 • Stosunki międzynarodowe (International Relations)
MEiN 70 punktów ; 2021
Index Copernicus 100.00 ; 2020
Dla autorów

Autorzy są odpowiedzialni za jakość przesyłanych artykułów, warstwę językową oraz kompletne i poprawne podanie źródeł.

Redakcja czasopisma zastrzega sobie prawo do odrzucenia nadesłanych artykułów, wprowadzania i zalecenia zmian oraz odrzucenia artykułów, w których nie wprowadzono zaleconych poprawek.

Dla recenzentów

Are you interested in reviewing texts in this journal? We recommend familiarizing yourself with the content of the 'About the Journal' page, where necessary information is provided. Then, please register on the journal's website. In the registration form, please select the option: 'Yes, send a request to grant the role: Reviewer'. If you already have a user account in this system, you can expand your permissions to include the role of a reviewer in the editing of your profile. A request to review a specific article will be sent to you via email

Usługi indeksowania
Logo DOAJ
Logo ROAD
Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.