Chrześcijaństwo, Świat, Polityka

Baner

OPIS CZASOPISMA
Czasopismo Chrześcijaństwo-Świat-Polityka ma pomagać lepiej rozumieć, postrzeganą z chrześcijańskiej perspektywy, rzeczywistość społeczną i polityczną. Chrześcijańską tradycję pojmujemy tu w sposób dynamiczny, wciąż na nowo przybliżający orędzie Ewangelii do współczesnych warunków, z uwzględnieniem nowych problemów i pytań. Zamieszczane artykuły nie mają charakteru konfesyjnego, lecz stanowią próbę możliwie szerokiego spojrzenia na sprawy polityczne, społeczne, religijne, prawne, kulturowe czy ekonomiczne, czerpiąc inspirację z wypowiedzi Magisterium Kościoła Katolickiego, jak i innych wyznań czy nurtów chrześcijaństwa. Czasopismo powstało w 2006 roku i redagowane jest przez Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

INDEKSOWANE W:

Index Copernicus ; BAZHUM ; CEJSH

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

DOI: 10.21697/csp
ISSN (Print): 1896-9038

Aktualności

 
Aktualności nie zostały opublikowane.
 
Więcej ogłoszeń...