Aktualny numer

Czasopismo "Chrześcijaństwo-Świat-Polityka" stanowi unikalne w dyscyplinie nauk o polityce i dość szeroko rozpoznawane w środowisku naukowym pismo naukowe wydawane w formie papierowej i on-line. Jego unikalność wynika tak z podejmowanej w nim problematyki, koncentrującej się wokół tzw. „miękkiej politologii” (filozofii i teorii polityki, aksjologii i antropologii polityki, etyki politycznej, relacji polityki i religii, w tym katolickiej nauki społecznej), jakości publikowanych tekstów, które w istotnym stopniu wychodzą spod pióra powszechnie rozpoznawanych, wybitnych autorów polskich i zagranicznych, a wreszcie odmiennego od istotnej części periodyków paradygmatu naukowego. Jako że celem czasopisma jest spojrzenie na szeroko rozumiane sprawy polityczne w perspektywie dynamicznie rozumianej tradycji chrześcijańskiej, w miejsce dominującego w politologii ateistycznego paradygmatu, czasopismo opiera się o paradygmat transcendentalny, pozostając otwartym na badaczy przyjmujących paradygmat agnostyczny. Czasopismo "Chrześcijaństwo-Świat-Polityka" redagowane jest przez Instytut Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. (więcej)

 Obraz12.jpg                  

Wydawca
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ISSN:
1896-9038
eISSN:
2719-8405
DOI:
10.21697/CSP

ROAD     

 • BazHum
 • IC Journals Master List
 • ERIH Plus
 • PBN - Polska Bibliografia Naukowa
 • EBSCO
 • DOAJ
Dyscypliny:
 • Politologia (Political Science)
 • Filozofia (Philosophy)
 • Nauki o rodzinie (Family Studies)
 • Nauki społeczne (Social Sciences), interdyscyplinarne(Interdisciplinary)
 • Nauki teologiczne (Theological Sciences)
 • Prawo (Law)
 • Religioznawstwo (Religious Studies)
 • Socjologia (Sociology)
 • Stosunki międzynarodowe (International Relations)
MEiN 70 punktów ; 2021
Index Copernicus 100.00 ; 2020
Wydawca
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
e-mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35 Ważne adresy: https://uksw.edu.pl/pl/ https://wydawnictwo.uksw.edu.pl
Uczelnia
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Dewajtis 5,
01-815 Warszawa

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP