Opublikowane: 2023-12-29

Prawa człowieka w społeczeństwie zsekularyzowanym

Willem Jacobus Eijk
Chrześcijaństwo-Świat-Polityka
Dział: Temat numeru
https://doi.org/10.21697/CSP.2023.27.1.02

Abstrakt

Artykuł porusza kwestię stosunku Kościoła katolickiego do doktryny praw człowieka. Doktryna ta została wypracowana pierwotnie na gruncie katolickiej refleksji towarzyszącej zjawisku podbojów kolonialnych. Jej zastosowanie w kontekście pokoju westfalskiego i rewolucji francuskiej spowodowało, iż Kościół się od niej zdystansował. Ponowny powrót nastąpił wraz z osobą Jana XXIII i Soborem Watykańskim II. Papież Jan Paweł II okazał się szczególnie ważnym promotorem praw człowieka. Jednakże w okresie, w którym Kościół oficjalnie udzielił wsparcia doktrynie praw człowieka, w świecie zachodnim zaszły znaczące zmiany, w dużej mierze spowodowane sekularyzacją. Skutkiem tego sposób interpretacji praw człowieka uległ zasadniczej zmianie. To z kolei sprawiło, że sekularne rozumienie praw człowieka, które dominuje zachodnią politykę, jest coraz bardziej odległe nie tylko od ich katolickiej interpretacji, lecz także od ich pierwotnego brzmienia zawartego w Powszechnej Deklaracji ONZ.

Słowa kluczowe:

prawa człowieka, sekularyzacja, chrześcijanie

Zasady cytowania

Eijk, W. J. (2023). Prawa człowieka w społeczeństwie zsekularyzowanym. Chrześcijaństwo-Świat-Polityka, (27), 25–44. https://doi.org/10.21697/CSP.2023.27.1.02

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.