Opublikowane: 2023-12-29

Jan Paweł II i poszanowanie kultur lokalnych

María Inés Franck
Chrześcijaństwo-Świat-Polityka
Dział: Temat numeru
https://doi.org/10.21697/CSP.2023.27.1.06

Abstrakt

Zagadnienia związane z kulturą były niewątpliwie jedną z wiodących kwestii podejmowanych podczas pontyfikatu Jana Pawła II. W niniejszym artykule dokonano przeglądu głównych definicji kultury, jakie zostawił nam w spuściźnie polski Papież, wiążąc je z tożsamością narodów. W tym samym rozumieniu dokonano zwięzłej analizy zjawiska globalizacji, rozwiniętej przez Jana Pawła II, a zakończono krótkim odniesieniem do wpływu tego zjawiska na kultury lokalne.

Słowa kluczowe:

ewangelizacja kultury, globalizacja, kultury lokalne, multikulturalizacja

Zasady cytowania

Franck, M. I. (2023). Jan Paweł II i poszanowanie kultur lokalnych. Chrześcijaństwo-Świat-Polityka, (27), 110–119. https://doi.org/10.21697/CSP.2023.27.1.06

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.