Opublikowane: 2023-12-29

Czy Europejski Trybunał w Strasburgu chroni wszystkie prawa człowieka w równym stopniu?

Javier Borego Borego
Chrześcijaństwo-Świat-Polityka
Dział: Temat numeru
https://doi.org/10.21697/CSP.2023.27.1.07

Abstrakt

Tekst rozpoczyna się wspomnieniem historycznej wizyty św. Jana Pawła II w meczecie w 2001 roku, podkreślając szacunek kulturowy, jaki okazało to wydarzenie. Autor przytacza wypowiedź św. Jana Pawła II, że wiara musi stać się kulturą, aby mogła być w pełni przyjęta i przeżywana. Następnie tekst przechodzi do krytycznej analizy orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, wskazując na przypadki nieprawidłowości proceduralnych oraz odmienne poglądy na temat orzeczeń związanych z takimi kwestiami jak aborcja czy uznawanie małżeństw cywilnych. Następnie autor rozwija swoją tezę, wykorzystując formę sztuki teatralnej o metaforycznym tytule „Abdi Ibrahim przeciwko Norwegii” jako studium przypadku ilustrującego wpływ islamu na Europę, poprawność polityczną i niepokoje społeczne.

Słowa kluczowe:

prawa człowieka, Europejski Trybunał Praw Człowieka

Zasady cytowania

Borego Borego, J. (2023). Czy Europejski Trybunał w Strasburgu chroni wszystkie prawa człowieka w równym stopniu?. Chrześcijaństwo-Świat-Polityka, (27), 120–131. https://doi.org/10.21697/CSP.2023.27.1.07

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.