Opublikowane: 2023-12-29

Prawa człowieka: czy koncepcja ta jest spójna z chrześcijańskim nauczaniem moralnym?

Aleksander Stępkowski
Chrześcijaństwo-Świat-Polityka
Dział: Temat numeru
https://doi.org/10.21697/CSP.2023.27.1.08

Abstrakt

Artykuł analizuje ewolucję perspektyw antropologicznych w chrześcijaństwie, ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji praw człowieka. Śledzi historyczne przejście od przednowoczesnego nacisku na społeczną naturę człowieka do pojawienia się antropologii indywidualistycznej w XVII wieku. Głównym tematem staje się napięcie między wolnością a sprawiedliwością, a prawa człowieka postrzegane są jako sposób ochrony indywidualnej autonomii przed przymusem społecznym. W tekście zgłębiono koncepcję osoby w chrześcijaństwie, podkreślając jej centralną rolę w rozumieniu trynitarnej tożsamości Boga i jej znaczenie w chrystologii. Poddaje analizie klasyczną definicję osoby jako indywidualnej substancji o rozumnej naturze, podkreślając jej ograniczenia w zastosowaniu do społecznych aspektów życia ludzkiego. Autor wyraża sceptycyzm co do pogodzenia koncepcji praw człowieka z antropologią chrześcijańską, stwierdzając, że etyka oparta na prawach jest zakorzeniona w niechrześcijańskich ramach filozoficznych. W konkluzji uznaje się współczesną dominację etyki skupionej na prawach, ale ostrzega przed pokusą stworzenia nowego „chrześcijaństwa” zgodnego z tymi ramami, wzywając do uznania antychrześcijańskiego charakteru podstaw etycznych współczesnego społeczeństwa zachodniego.

Słowa kluczowe:

antropologia, prawa człowieka, osoba, chrystologia

Zasady cytowania

Stępkowski, A. (2023). Prawa człowieka: czy koncepcja ta jest spójna z chrześcijańskim nauczaniem moralnym?. Chrześcijaństwo-Świat-Polityka, (27), 132–159. https://doi.org/10.21697/CSP.2023.27.1.08

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.