Opublikowane: 2023-12-29

Dziedzictwo prawa naturalnego św. Jana Pawła II a prawa człowieka w ujęciu międzynarodowym. Kultura godności ludzkiej - droga do powszechnego braterstwa i pokoju

Ján Figel
Chrześcijaństwo-Świat-Polityka
Dział: Temat numeru
https://doi.org/10.21697/CSP.2023.27.1.11

Abstrakt

W artykule podkreślono kluczową rolę godności człowieka w kształtowaniu pojęć sprawiedliwości, pokoju i praw człowieka w XXI wieku. Autor opowiada się za powrotem do podstawowych założeń kluczowych dokumentów na ten temat, aby przeciwstawić się wpływom różnych ideologii i reżimów totalitarnych. Podkreślając źródła świeckie i oparte na wierze, w tym Powszechną Deklarację Praw Człowieka i Deklarację Soboru Watykańskiego II, tekst podkreśla godność ludzką jako miejsce spotkań humanistów religijnych i świeckich. Zwraca uwagę na wiarę we wrodzoną wartość jednostki i jej równość w godności, wywodzącą się z tradycji judeochrześcijańskiej. Badane są trzy wymiary Ja, Ty i My, podkreślając osobistą wyjątkowość, szacunek dla innych i społeczną odpowiedzialność. Artykuł kończy się zachętą do propagowania kultury godności ludzkiej w polityce, która stanowi podstawę, cel i kryterium polityk publicznych, promując równą godność i braterstwo w sprawiedliwym i zjednoczonym społeczeństwie. W tekście omówiono historyczną ewolucję pojęcia godności ludzkiej w światowej historii konstytucyjnej, podkreślając jej obecność we współczesnych konstytucjach i deklaracjach międzynarodowych. Opowiada się za promowaniem kultury godności ludzkiej, obejmującej złote i srebrne zasady etyczne. W konkluzji podkreślono potrzebę odnowionego zaangażowania na rzecz kultury godności ludzkiej zgodnie z dziedzictwem Jana Pawła II.

Słowa kluczowe:

prawo naturalne, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Dignitatis Humanae

Zasady cytowania

Figel, J. (2023). Dziedzictwo prawa naturalnego św. Jana Pawła II a prawa człowieka w ujęciu międzynarodowym. Kultura godności ludzkiej - droga do powszechnego braterstwa i pokoju. Chrześcijaństwo-Świat-Polityka, (27), 201–210. https://doi.org/10.21697/CSP.2023.27.1.11

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.