Opublikowane: 2023-12-29

Dylematy polskich migrantów w Wielkiej Brytanii w związku z Brexitem i migracją powrotną

Stanisław Fel , Jarosław Kozak , Marek Wodawski , Jakub Isański
Chrześcijaństwo-Świat-Polityka
Dział: Miscellanea
https://doi.org/10.21697/CSP.2023.27.1.12

Abstrakt

W artykule autorzy przedstawiają ustalenia oparte na wynikach ilościowych badań socjologicznych przeprowadzonych jesienią 2019 roku na próbie 620 polskich migrantów mieszkających w Londynie, Oksfordzie i Swindon. Badanie przeprowadzono za pomocą kwestionariusza grupowego. Głównym celem było ustalenie, czy zamierzają oni wrócić do Polski i kiedy. Zidentyfikowano kilka istotnych czynników wpływających na ich wybory. Są to: długość pobytu w Anglii, sytuacja finansowa, znajomość języka angielskiego, zdolność asymilacji kulturowej, tęsknota za rodziną i ojczyzną oraz troska o religijne wychowanie dzieci. Kwestie religijne, choć wspominane, nie są dominujące; jednak głębsza analiza statystyczna pozwala na wydobycie szerszego, religijnego kontekstu motywacji powrotu. Należy do nich m.in. utrzymywanie poprzez parafię więzi z krajem pochodzenia i pielęgnowanie kultury ojczystej.

Słowa kluczowe:

Brexit, polscy migranci, migracje zarobkowe, religijność migrantów, parafie polonijne

Zasady cytowania

Fel, S., Kozak, J., Wodawski, M., & Isański, J. (2023). Dylematy polskich migrantów w Wielkiej Brytanii w związku z Brexitem i migracją powrotną. Chrześcijaństwo-Świat-Polityka, (27), 213–235. https://doi.org/10.21697/CSP.2023.27.1.12

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.