Data publikacji : 2020-05-18

Overview of the international conference "Secularism as a challenge for politics and political science", 12-13 December 2019, Warsaw

Dział: Recenzje i omówienia

Abstrakt

Artykuł zawiera omówienie konferencji pt. "Sekularyzm jako wyzwanie dla polityki i nauk o polityce", która odbyła się w dniach 12-13 grudnia 2019 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Słowa kluczowe

sekularyzm ; polityka ; nauki o polityce


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Speidl, B. (2020). Overview of the international conference "Secularism as a challenge for politics and political science", 12-13 December 2019, Warsaw. Chrześcijaństwo-Świat-Polityka, (24), 267-274. https://doi.org/10.21697/CSP.2020.24.1.16


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie