Data publikacji : 2021-08-27

Mniejszości chrześcijańskie powracające do swoich domów w Iraku po atakach Państwa Islamskiego - wyzwania dla prawa do powrotu

Dział: Artykuły

Abstrakt

Rządy Państwa Islamskiego zaczęły się kończyć, gdy Globalna Koalicja przeciwko Państwu Islamskiemu rozpoczęła udaną kampanię. Po wyzwoleniu wielu części równin Niniwy pod koniec 2016 r. niektóre rdzenne społeczności regionu wyraziły chęć powrotu do swoich. To prawo do powrotu może jednak nic nie znaczyć, jeśli kilka wyzwań związanych z ich sytuacją w regionie nie zostanie skutecznie rozwiązanych. Artykuł omawia niektóre z praktycznych aspektów i analizuje główne wyzwania, przed którymi stoją mniejszości religijne, uniemożliwiając im skorzystanie z prawa do powrotu. Po pierwsze, w artykule rozważono prawo i politykę dotyczącą możliwości powrotu, uwzględniając międzynarodowe i krajowe standardy. Po drugie, w dokumencie przeanalizowano kilka wyzwań, przed którymi stanęli powracający, które mogą uniemożliwić im powrót, chyba że problemy zostaną odpowiednio rozwiązane, w tym m.in. kwestia odbudowy, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. W artykule analizuje się przypadek mniejszości chrześcijańskich tylko w Iraku, jednak wiele omawianych tu wyzwań zostanie podzielonych przez inne mniejszości religijne, które chcą wrócić do swoich domów po wysiedleniu w wyniku konfliktu.

Słowa kluczowe

Państwo Islamskie, prawa człowieka, Równina Niniwy, uchodźcy, uchodźcy wewnętrzni


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy
Ochab, E. (2021). Mniejszości chrześcijańskie powracające do swoich domów w Iraku po atakach Państwa Islamskiego - wyzwania dla prawa do powrotu. Chrześcijaństwo-Świat-Polityka, (25). https://doi.org/10.21697/CSP.2021.25.1.01


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie