Data publikacji : 2021-08-27

The requirement of the state. About the legacy of Ernst-Wolfgang Böckenförde

Peter SchallenbergDział: Artykuły

Abstrakt

W tekście autor pokazuje, jak prawo naturalne wywodzi się z fundamentalnego nauczania chrześcijańskiego o człowieku i jego relacji z Bogiem. W pierwszym szczegółowym toku myślowym wyjaśnia, przede wszystkim w odniesieniu do myśli Augustyna, że ​​chociaż ludzie mają w sobie również zdolność i tęsknotę za dobrem, to z natury skłaniają się do wybierania nie dobra, ale tego, co jest dla nich przyjemne. Dlatego też z chrześcijańskiego punktu widzenia porządek państwowy jest usprawiedliwiony z jednej strony po to, aby chronić ludzi przed ich destrukcyjnymi potencjałami, a z drugiej strony wzmacniać wychowanie ku dobru, aby ludzie mogli korzystać z ich wolności dla dobra, a nie dla tego, co jest dla nich tylko przyjemne. W drugim kroku odnosi to z jednej strony do ustanowienia Unii Europejskiej i związanego z nią kanonu wartości, a z drugiej - w związku z tym - do katolickiej nauki społecznej i chrześcijańskiego humanizmu lub personalizmu. Następnie podsumowuje, skupiając się na wielkim niemieckim teoretyku państwa Ernst-Wolfgangu Böckenförde, który pod wpływem katolickiej nauki społecznej i chrześcijańskiego humanizmu sprawił, że rozważania rozwinięte w tekście były owocne dla myślenia o prawie i państwowości we współczesnych demokracjach.

Słowa kluczowe

prawo naturalne, humanizm chrześcijański, Augustyn, Unia Europejska, Ernst-Wolfgang Böckenförde, Ritter-School


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Schallenberg, P. (2021). The requirement of the state. About the legacy of Ernst-Wolfgang Böckenförde. Chrześcijaństwo-Świat-Polityka, (25). https://doi.org/10.21697/CSP.2021.25.1.07


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie