Data publikacji : 2021-08-27

„Postęp” a Kościół w kontekście praw człowieka: doświadczenie Rady Europy

Jerzy CiechańskiDział: Miscellanea

Abstrakt

Prawa człowieka stały się instrumentem “Postępu”, rozumianego jako licencja na zaspokojenie wszelkich ludzkich pragnień, w służbie “Utopii”, rozumianej jako sytuacja, w której wszystkie prawa człowieka są w pełni zrealizowane. Rada Europy i inne podobne organizacje stały się wygodnymi forami legitymizowania i prawnego sankcjonowania tych aspiracji. Efektem jest niepowstrzymana proliferacja praw człowieka, żądanie ich amalgamacji poprzez uznanie wszystkich praw za tak samo kategorycznie obowiązujące, jak prawa obywatelskie i polityczne, zaś ostatecznie – trywializacja praw człowieka. Tymczasem Kościół Katolicki ma coś ważnego do powiedzenia w odniesieniu do wszystkich najważniejszych punktów debaty w tej kwestii. Lecz jego przedstawiciele często zachowują się pasywnie we wszystkich tych rozmaitych ciałach eksperckich Rady Europy i innych podobnych organizacji, gdzie wykuwa się tak rozumiany „Postęp”. Artykuł postuluje zmianę tego podejścia.

Słowa kluczowe

prawa człowieka, Rada Europy, postęp, nauka społeczna Kościoła


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy
Ciechański, J. (2021). „Postęp” a Kościół w kontekście praw człowieka: doświadczenie Rady Europy. Chrześcijaństwo-Świat-Polityka, (25). https://doi.org/10.21697/CSP.2021.25.1.11


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie