Nr 2 (2017)

Człowiek w Cyberprzestrzeni

Numer zawiera  artykuły w języku angielskim przetłumaczone  ze środków finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę (DUN), nr decyzji 810/P-DUN/2018.


Opublikowane: 2020-03-12


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP