Opublikowane: 2024-01-16

Zastosowanie komunikacyjnego modelu 4K w misji ewangelizacyjnej wobec młodego pokolenia

Klaudia Cymanow-Sosin
Kultura-Media-Teologia
Dział: Artykuły i rozprawy
https://doi.org/10.21697/kmt.2023.56.04

Abstrakt

Media są takie, jacy są ludzie je tworzący, a jakość komunikacji jest odpowiednikiem relacji, jaką osoba żywi wobec drugiej lub całej społeczności. Niniejszy tekst ma charakter postulatywny, a celem opracowania jest przestawienie modelu komunikacji ewangelizacyjnej w Kościele w odniesieniu do ludzi młodych. Został on stworzony na bazie studiów literatury, analiz językowych i medialnych, prowadzonych wywiadów oraz badań empirycznych z użyciem neuronarzędzi. Zastosowanie metodologii analizy kontentu, mediometrii oraz postulatów krakowskiej szkoły personalizmu medialnego dało możliwość przygotowania funkcjonalnego narzędzia do badań nad językiem i komunikacją na poziomie akademickim, a praktykom pozwoli na zastosowanie zaproponowanych wyznaczników profesjonalnej komunikacji z młodymi w celu osiągnięcia zaplanowanych celów.

Słowa kluczowe:

ewangelizacja, język, komunikacja, media

Pobierz pliki

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.