Opublikowane: 2024-01-16

Zarządzanie komunikacją medialną w projekcie rewitalizacji instrumentarium organowego w kościele Mariackim w Krakowie

Dariusz Raś , Marta Woźniak , Anna Prusak
Kultura-Media-Teologia
Dział: Artykuły i rozprawy
https://doi.org/10.21697/kmt.2023.56.05

Abstrakt

Komunikacja medialna stanowi współcześnie główny kanał przekazu informacji do zewnętrznych interesariuszy projektu.
Celem artykułu jest analiza zewnętrznych przekazów medialnych pochodzących z różnych źródeł (prasa, radio, telewizja, portale internetowe) pod kątem ich sposobu reprezentacji projektu rewitalizacji organów w kościele Mariackim w Krakowie. Projekt realizowany był w latach 2015-2022 i polegał na przebudowie i konserwacji instrumentarium bazyliki, oraz na odnowieniu i konserwacji otaczającej je przestrzeni za organami w prezbiterium oraz na głównym chórze muzycznym. Pozyskane materiały źródłowe (przekazy medialne) zostały poddane analizie treści zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym. Wnioski z badań pozwoliły na dokonanie oceny komunikatów medialnych, co będzie przydatne w planowaniu działań komunikacyjnych w innych projektach.

Słowa kluczowe:

przekaz medialny, analiza treści, dziedzictwo kulturowe, projekt, organy, kościół Mariacki

Pobierz pliki

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.