Opublikowane: 2024-01-16

Ako sa navzájom častujú konzervatívci a liberáli. Expresívne výrazy v mediálnych textoch

Terézia Rončáková , Silvia Kaščáková
Kultura-Media-Teologia
Dział: Artykuły i rozprawy
https://doi.org/10.21697/kmt.2023.56.06

Abstrakt

Novinárske prejavy týkajúce sa aktuálnych sporných kultúrno-etických tém sa vyznačujú nespornou expresivitou, avšak dosiaľ nebola hlbšie prebádaná a porovnaná jej miera ani kvalita. Predložený text má ambíciu rozčleniť expresíva do vhodných kategórií a vyhodnotiť ich kvantitu a intenzitu. Deje sa tak na výskumnej vzorke 543 mediálnych textov z piatich významných slovenských liberálnych a konzervatívnych médií. Autorky ukazujú rozličnú štruktúru objektov expresívneho vyjadrovania (javy, skupiny, osoby), lexikálnu štruktúru (irónia, prívlastky, pomenovania, metafory) aj tematickú štruktúru (ideológia, náboženstvo, nenávisť, radikálnosť, nemorálnosť, hlúposť).

Słowa kluczowe:

kultúrna vojna, liberalizmus, konzervatismus, expresívne slová

Pobierz pliki

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.