Kwartalnik Prawa Publicznego

Baner

OPIS CZASOPISMA
Kwartalnik Prawa Publicznego jest ogólnopolskim czasopismem naukowym, którego celem jest rozwijanie refleksji naukowej nad istotą i funkcjami prawa publicznego rozumianego jako prawo służące dobru ogólnemu ludzi (wspólnoty międzynarodowej, państwowej i lokalnej), oraz jego relacjami z prawem prywatnym, a także pogłębienie analizy różnych instytucji prawnych z poszczególnych dziedzin prawa publicznego.

INDEKSOWANE W:

BAZHUM

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

DOI: 10.21697/kpp
ISSN (Print): 1642-9591

Aktualności

 
Aktualności nie zostały opublikowane.
 
Więcej ogłoszeń...