Opublikowane: 2024-01-30

Odpłatność za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej - wybrane problemy orzecznicze w praktyce organów administracji publicznej.

Głos w dyskusji i postulaty de lege ferenda

Magdalena Wilczek-Karczewska , Joanna Maciejewska
Kwartalnik Prawa Publicznego
Dział: Articles
https://doi.org/10.21697/2023.23.3-04

Abstrakt

Niniejszy artykuł podejmuje problematykę odpłatności za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej z perspektywy praktyki organów administracji publicznej. Stanowi on głos w dyskusji, jak również autorki podjęły próbę sformułowania postulatów de lege ferenda. Tematyka opracowania odnosi się do katalogu stron postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia odpłatności za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej; algorytmu ustalania opłaty i proporcjonalnej partycypacji osób zobowiązanych w kosztach utrzymania pensjonariusza w placówce oraz obniżenia przedmiotowej odpłatności z uwzględnieniem wysokości dochodów i możliwości osoby zobowiązanej. Praktyka orzecznicza pokazuje, iż doprecyzowania wymaga przede wszystkim katalog osób zobowiązanych do uiszczania przedmiotowej opłaty i kolejności, według której poszczególne osoby będą partycypować w kosztach utrzymania osoby bliskiej w domu pomocy społecznej.

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Wilczek-Karczewska, M., & Maciejewska, J. (2024). Odpłatność za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej - wybrane problemy orzecznicze w praktyce organów administracji publicznej.: Głos w dyskusji i postulaty de lege ferenda. Kwartalnik Prawa Publicznego, 21(3), 61–88. https://doi.org/10.21697/2023.23.3-04

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.