Opublikowane: 2024-03-03

Definicja stanu cywilnego

Jerzy Słyk
Kwartalnik Prawa Publicznego
Dział: Articles
https://doi.org/10.21697/2023.23.3-03

Abstrakt

Artykuł dotyczy definicji stanu cywilnego w prawie prywatnym i publicznym. W pierwszej części omówiony został dorobek doktryny z okresu przed wejściem w życie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego z 2014 roku. W części drugiej omówiono definicję legalną zawartą w art. 2 tej ustawy oraz niektóre jej interpretacje. Autor poddaje krytycznej analizie tę definicję, wskazując na jej  mankamenty i brak praktycznej korzyści wynikającej z jej wprowadzenia. Argumentacja ta prowadzi do tezy o praktycznej i naukowej użyteczności definicji formułowanej w poprzednim stanie prawnym, ujmującej pojęcie stanu cywilnego w ramach tzw. „wąskiej koncepcji” odwołującej się do kategorii „stanu rodzinnego” człowieka.

Słowa kluczowe:

stan cywilny, stan osobisty, stan rodzinny, prawo o aktach stanu cywilnego

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Słyk, J. (2024). Definicja stanu cywilnego. Kwartalnik Prawa Publicznego, 21(3), 49–59. https://doi.org/10.21697/2023.23.3-03

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.