Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

  PDF

Zasady cytowania

Czubik, P. . (2010). Legalizacja dokumentów krajowych przeznaczonych do użycia w państwie trzecim – case study na bazie bieżącej polskiej praktyki konsularnej. Kwartalnik Prawa Publicznego, 10(3), 199–207. Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/kpp/article/view/3837

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / ShareWydawca
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
e-mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 38 Ważne adresy: https://uksw.edu.pl/
https://wydawnictwo.uksw.edu.pl/
Uczelnia
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dewajtis 5,
01-815 Warszawa

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP