Autor - szczegóły

Holocher, Justyna

  • Vol 13, Nr 2 (2015) - Articles
    BEZPIECZEŃSTWO OBROTU PRAWNO- -FINANSOWEGO. OBOWIĄZKI NOTARIUSZA W ŚWIETLE USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU
    Abstrakt  PDF