Data publikacji : 2022-12-30

Wolność religijna – wrodzone prawo czy przywilej władzy?

Abstrakt

W godności ludzkiej istnieje fundament wolności religijnej. Godność człowieka jest potwierdzona zarówno w dokumentach na płaszczyźnie prawa międzynarodowego i porządku prawnego państw, jak i w nauczaniu Kościoła katolickiego. Kluczowym elementem godności człowieka jest wolność rozumiana zarówno jako wykluczenie przymusu zewnętrznego (wolność „od”) oraz wolność „do” poszukiwania prawdy, dobra i innych wartości wyższych związanych ze światopoglądem i religią. W tym kontekście należy umieścić wolność religijną i związaną z nią wolność sumienia. Zadaniem społeczności politycznej jest stanie na straży wolności religijnej. W ciągu wieków różnie rozumiano angażowanie się władzy politycznej w wyznawanie wiary przez poddanych. Obecnie dążenie do neutralności światopoglądowej państwa to danie możliwości praktykowania i wyznawania każdej religii, a nie eliminowanie religijności z przestrzeni publicznej.

Słowa kluczowe:

wolność religijna, wolność sumienia, godność człowieka, neutralność światopoglądowa państwa, relacje państwo-KościółSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

  PDF

Zasady cytowania

Sokołowski, G. (2022). Wolność religijna – wrodzone prawo czy przywilej władzy?. LIBERTAS RELIGIOSA Studium Interdyscyplinarne wolności Religijnej, 1, 138–152. Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/lr/article/view/11570

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / ShareWydawca
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
e-mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35 Ważne adresy: https://uksw.edu.pl/pl/ https://wydawnictwo.uksw.edu.pl
Uczelnia
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Dewajtis 5,
01-815 Warszawa

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP