"Młody Jurysta" Kwartalnik Studentów i Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji UKSW

Baner

OPIS CZASOPISMA
Kwartalnik Studentów i Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie "Młody Jurysta" jest ogólnopolskim recenzowanym pismem naukowym wydawanym w formie elektronicznej od 2013 r. Jest dedykowany studentom, absolwentom i doktorantom WPiA UKSW oraz wydziałów prawa i administracji innych uniwersytetów. Umożliwia młodym naukowcom publikację artykułów naukowych, glos, przeglądów orzecznictwa i recenzji pod opieką merytoryczną uznanych autorytetów w różnych dziedzinach prawa.

DOI: 10.21697/mj
ISSN (Online): 2353-1185