Data publikacji : 2023-01-09

Gospodarowanie odpadami komunalnymi jako zadanie gminy. Wybrane zagadnienia

Ewelina PopiółAbstrakt

Celem artykułu jest wyodrębnienie i analiza zadań gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Postawione zostaną pytania o zakres i sposoby realizacji wskazanych zadań przez gminę. Ponadto zdefiniowane zostanie pojęcie odpadów komunalnych, a także przedstawiona zostanie ich klasyfikacja. Pozwoli to na sformułowanie wniosków na temat regulacji prawnych wyznaczających zadania gminy we wskazanym obszarze. W publikacji zostanie zastosowania metoda dogmatyczna.
Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

  PDF

Zasady cytowania

Popiół, E. . (2023). Gospodarowanie odpadami komunalnymi jako zadanie gminy. Wybrane zagadnienia. "Młody Jurysta" Czasopismo Studentów I Doktorantów Wydziału Prawa I Administracji UKSW, (2), 19–35. https://doi.org/10.21697/mj.11305

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / ShareWydawca
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
e-mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 38 Ważne adresy: https://uksw.edu.pl/
https://wydawnictwo.uksw.edu.pl/
Uczelnia
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dewajtis 5,
01-815 Warszawa

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP