Data publikacji : 2023-01-09

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Współczesne problemy ochrony praw człowieka” 10 grudnia 2022 r., Warszawa

Alan KoseckiJan CzerwińskiMaja MajcherStefania KazakowaAbstrakt

Członkowie Koła Naukowego Prawa Międzynarodowego i Praw Człowieka UKSW zorganizowali 10 grudnia 2022 r. Ogólnopolską Konferencję Naukową, której celem miało być uczczenie Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka poprzez zwrócenie uwagi na najbardziej palące problemy związane z ochroną praw człowieka. Konferencja została podzielona na cztery panele, które dotyczyły różnych dziedzin prawa. Niniejsze sprawozdanie w syntetyczny sposób przedstawia przebieg wydarzenia określając zarówno ramy tematyczne, wskazując znakomitych prelegentów, którzy wzięli czynny udział w wydarzeniu, a także poprzez wskazanie patronatów oraz uczestników ukazuje zasięg i wagę Konferencji. Zróżnicowanie tematyczne referatów, które zostały wygłoszone podczas przedmiotowej Konferencji wskazuje ponadto na szerokie pole możliwych naruszeń praw człowieka we współczesnym świecie.
Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

  PDF

Zasady cytowania

Kosecki, A. ., Czerwiński, J. ., Majcher, M. ., & Kazakowa, S. . (2023). Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Współczesne problemy ochrony praw człowieka” 10 grudnia 2022 r., Warszawa. "Młody Jurysta" Czasopismo Studentów I Doktorantów Wydziału Prawa I Administracji UKSW, (2), 36–42. https://doi.org/10.21697/mj.11306

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / ShareWydawca
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
e-mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 38 Ważne adresy: https://uksw.edu.pl/
https://wydawnictwo.uksw.edu.pl/
Uczelnia
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dewajtis 5,
01-815 Warszawa

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP