Data publikacji : 2017-04-05

Czy Józef Zych pełnił obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 1995 r.?

Adam KochaneckiDział: Artykuły

Abstrakt

Artykuł dotyczy instytucji pełnienia obowiązków prezydenta na wypadek opróżnienia się urzędu przed końcem kadencji. Rozpoczyna się od krótkiej prezentacji sytuacji, jaka miała miejsce w Polsce po tragicznej śmierci Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, kiedy instytucja ta została wykorzystana aż trzy razy. Następnie autor dokonuje opisu
historycznego tegoż rozwiązania ustrojowego w polskim konstytucjonalizmie, zaczynając od czasów II Rzeczypospolitej i kończąc na regulacjach obecnych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Kolejna część traktuje o ewolucji wspomnianej instytucji w czasach III Rzeczypospolitej w jej wczesnych latach i obecnie. Autor przywołuje
następnie przypadek Józefa Zycha, który pełnił funkcję Marszałka Sejmu w 1995 r., i analizuje sytuację pod kątem przepisów ówcześnie obowiązującej Małej Konstytucji z 1992 r. W ostatniej części artykułu autor odpowiada na pytanie czy Józef Zych pełnił obowiązki Prezydenta RP w 1995 r.?


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

1. Tekst publikowany w "Młodym Juryście" ani jego fragment nie może być wcześniej publikowany.

2. Autor musi mieć pełne prawa autorskie do tekstu, które potwierdza podpisując stosowne oświadczenie.

3. W przypadku tekstów, które mają kilku Autorów, niezbędne jest podanie procentowego udziału każdego z Autorów w powstanie tekstu. Odpwiedzialność za ujawnienie tych informacji i ich prawdziwość ponosi osoba nadsyłająca teskt do publikacji.

4. Przesłanie tekstu na adres Redakcji "Młodego Jurysty" jest równoznaczne z oświadczeniem, że Autor/Autorzy posiadają pełne prawa autorskie do tekstu oraz z wyrażeniem zgody na skrócenie i wprowadzenie poprawek redakcyjnych do nadesłanego tekstu i na publikację tekstu na stronie internetowej.

5. Czaspismo zapewnia darmowy dostęp do wszystkich swoich treści.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie