Czy Józef Zych pełnił obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 1995 r.?

Adam Kochanecki

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/mj.2017.1.03

Abstrakt


Artykuł dotyczy instytucji pełnienia obowiązków prezydenta na wypadek opróżnienia się urzędu przed końcem kadencji. Rozpoczyna się od krótkiej prezentacji sytuacji, jaka miała miejsce w Polsce po tragicznej śmierci Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, kiedy instytucja ta została wykorzystana aż trzy razy. Następnie autor dokonuje opisu
historycznego tegoż rozwiązania ustrojowego w polskim konstytucjonalizmie, zaczynając od czasów II Rzeczypospolitej i kończąc na regulacjach obecnych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Kolejna część traktuje o ewolucji wspomnianej instytucji w czasach III Rzeczypospolitej w jej wczesnych latach i obecnie. Autor przywołuje
następnie przypadek Józefa Zycha, który pełnił funkcję Marszałka Sejmu w 1995 r., i analizuje sytuację pod kątem przepisów ówcześnie obowiązującej Małej Konstytucji z 1992 r. W ostatniej części artykułu autor odpowiada na pytanie czy Józef Zych pełnił obowiązki Prezydenta RP w 1995 r.?


Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.