Opublikowane: 2017-07-02

Model postępowania sądowoadministracyjnego w Austrii

Dagmara Gut
"Młody Jurysta" Czasopismo Studentów i Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji UKSW
Dział: Artykuły
https://doi.org/10.21697/mj.2017.2.01

Abstrakt

Artykuł dotyczy austriackiego modelu postępowania sądowoadministracyjnego, który na mocy noweli Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle 2012 uległ istotnym zmianom.
Od 2014 r. w Austrii funkcjonuje dwuinstancyjne sądownictwo administracyjne, obejmujące po jednym sądzie pierwszej instancji dla każdego kraju oraz dwa federalne sądy administracyjne pierwszej instancji. Sądem drugiej instancji został natomiast Trybunał Administracyjny. Zasadniczemu przekształceniu uległy także kompetencje orzecznicze sądów administracyjnych, które uzyskały możliwość podejmowania rozstrzygnięć merytorycznych. Co więcej, z powodu wprowadzenia sądów pierwszej instancji o uprawnieniach do orzekania merytorycznego, zdecydowano się na likwidację administracyjnego toku instancji. Rozwiązania przyjęte w Austrii wyznaczają kierunek rozwoju sądownictwa administracyjnego w Europie, mogą także stanowić źródło inspiracji dla polskiego ustawodawcy.

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Gut, D. (2017). Model postępowania sądowoadministracyjnego w Austrii. "Młody Jurysta" Czasopismo Studentów I Doktorantów Wydziału Prawa I Administracji UKSW, (2), 3–18. https://doi.org/10.21697/mj.2017.2.01

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.