Data publikacji : 2017-07-02

Kontrola abuzywności postanowień umów bankowych dotyczących ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Glosa aprobująca do wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 27.10.2016 r. (XXVII C 3361/16; niepubl.)

Marta GołuchDział: Artykuły

Abstrakt

Glosa odnosi się do wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 27.10.2016 r. (XXVII C 3361/16) dotyczącego uznania postanowień umownych związanych z ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego za klauzule abuzywne. W związku z coraz częstszym stosowaniem przez banki w umowach kredytowych dodatkowego zabezpieczenia,
jakim jest ubezpieczenie niskiego wkładu własnego powstała konieczność rozważenia czy nie stanowi ono świadczenia nienależnego, o którym mowa w art. 410 § 2 kodeksu cywilnego wskutek uznania odpowiednich postanowień umowy kredytowej za klauzulę
abuzywną. Stosowanie przez banki klauzul abuzywnych w wykorzystywanych przez nie wzorcach umownych przysparzało korzyści majątkowej poprzez obciążenie konsumentów kosztami zawarcia przez banki z ubezpieczycielem generalnej umowy ubezpieczenia niskiego wkładu w kredytach i pożyczkach hipotecznych, co bezpośrednio skutkowało wzbogaceniem banków o pobierane od konsumentów kwoty z tytułu kosztów przedmiotowego ubezpieczenia niskiego wkładu.


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

1. Tekst publikowany w "Młodym Juryście" ani jego fragment nie może być wcześniej publikowany.

2. Autor musi mieć pełne prawa autorskie do tekstu, które potwierdza podpisując stosowne oświadczenie.

3. W przypadku tekstów, które mają kilku Autorów, niezbędne jest podanie procentowego udziału każdego z Autorów w powstanie tekstu. Odpwiedzialność za ujawnienie tych informacji i ich prawdziwość ponosi osoba nadsyłająca teskt do publikacji.

4. Przesłanie tekstu na adres Redakcji "Młodego Jurysty" jest równoznaczne z oświadczeniem, że Autor/Autorzy posiadają pełne prawa autorskie do tekstu oraz z wyrażeniem zgody na skrócenie i wprowadzenie poprawek redakcyjnych do nadesłanego tekstu i na publikację tekstu na stronie internetowej.

5. Czaspismo zapewnia darmowy dostęp do wszystkich swoich treści.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie