Opublikowane: 2017-07-02

Kontrola abuzywności postanowień umów bankowych dotyczących ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Glosa aprobująca do wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 27.10.2016 r. (XXVII C 3361/16; niepubl.)

Marta Gołuch
"Młody Jurysta" Czasopismo Studentów i Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji UKSW
Dział: Artykuły
https://doi.org/10.21697/mj.2017.2.03

Abstrakt

Glosa odnosi się do wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 27.10.2016 r. (XXVII C 3361/16) dotyczącego uznania postanowień umownych związanych z ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego za klauzule abuzywne. W związku z coraz częstszym stosowaniem przez banki w umowach kredytowych dodatkowego zabezpieczenia,
jakim jest ubezpieczenie niskiego wkładu własnego powstała konieczność rozważenia czy nie stanowi ono świadczenia nienależnego, o którym mowa w art. 410 § 2 kodeksu cywilnego wskutek uznania odpowiednich postanowień umowy kredytowej za klauzulę
abuzywną. Stosowanie przez banki klauzul abuzywnych w wykorzystywanych przez nie wzorcach umownych przysparzało korzyści majątkowej poprzez obciążenie konsumentów kosztami zawarcia przez banki z ubezpieczycielem generalnej umowy ubezpieczenia niskiego wkładu w kredytach i pożyczkach hipotecznych, co bezpośrednio skutkowało wzbogaceniem banków o pobierane od konsumentów kwoty z tytułu kosztów przedmiotowego ubezpieczenia niskiego wkładu.

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Gołuch, M. (2017). Kontrola abuzywności postanowień umów bankowych dotyczących ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Glosa aprobująca do wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 27.10.2016 r. (XXVII C 3361/16; niepubl.). "Młody Jurysta" Czasopismo Studentów I Doktorantów Wydziału Prawa I Administracji UKSW, (2), 32–38. https://doi.org/10.21697/mj.2017.2.03

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.