Kontrola abuzywności postanowień umów bankowych dotyczących ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Glosa aprobująca do wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 27.10.2016 r. (XXVII C 3361/16; niepubl.)

Marta Gołuch

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/mj.2017.2.03

Abstrakt


Glosa odnosi się do wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 27.10.2016 r. (XXVII C 3361/16) dotyczącego uznania postanowień umownych związanych z ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego za klauzule abuzywne. W związku z coraz częstszym stosowaniem przez banki w umowach kredytowych dodatkowego zabezpieczenia,
jakim jest ubezpieczenie niskiego wkładu własnego powstała konieczność rozważenia czy nie stanowi ono świadczenia nienależnego, o którym mowa w art. 410 § 2 kodeksu cywilnego wskutek uznania odpowiednich postanowień umowy kredytowej za klauzulę
abuzywną. Stosowanie przez banki klauzul abuzywnych w wykorzystywanych przez nie wzorcach umownych przysparzało korzyści majątkowej poprzez obciążenie konsumentów kosztami zawarcia przez banki z ubezpieczycielem generalnej umowy ubezpieczenia niskiego wkładu w kredytach i pożyczkach hipotecznych, co bezpośrednio skutkowało wzbogaceniem banków o pobierane od konsumentów kwoty z tytułu kosztów przedmiotowego ubezpieczenia niskiego wkładu.


Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.