Data publikacji : 2017-09-28

Implementacja XIII Dyrektywy do polskiego porządku prawnego – zagadnienia wybrane

Ewelina RutkowskaDział: Artykuły

Abstrakt

Tematem artykułu jest implementacja wybranych postanowień XIII Dyrektywy do polskiego porządku prawnego. Szczegółowo opisano obowiązek wystosowania wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji publicznej spółki akcyjnej w przypadku jej wrogiego przejęcia. Scharakteryzowano zasady neutralności i przełamania recypowane do ustawy o ofercie publicznej. Poddano ocenie prawidłowość implementacji XIII Dyrektywy do polskiego porządku prawnego oraz dopuszczalność stosowania środków obrony przed wrogim przejęciem.


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

1. Tekst publikowany w "Młodym Juryście" ani jego fragment nie może być wcześniej publikowany.

2. Autor musi mieć pełne prawa autorskie do tekstu, które potwierdza podpisując stosowne oświadczenie.

3. W przypadku tekstów, które mają kilku Autorów, niezbędne jest podanie procentowego udziału każdego z Autorów w powstanie tekstu. Odpwiedzialność za ujawnienie tych informacji i ich prawdziwość ponosi osoba nadsyłająca teskt do publikacji.

4. Przesłanie tekstu na adres Redakcji "Młodego Jurysty" jest równoznaczne z oświadczeniem, że Autor/Autorzy posiadają pełne prawa autorskie do tekstu oraz z wyrażeniem zgody na skrócenie i wprowadzenie poprawek redakcyjnych do nadesłanego tekstu i na publikację tekstu na stronie internetowej.

5. Czaspismo zapewnia darmowy dostęp do wszystkich swoich treści.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie