Data publikacji : 2017-09-28

Czy dostarczanie usług transportowych na żądanie jest formą pracy?

Adrianna AftańskaDział: Artykuły

Abstrakt

Artykuł dotyczy nowego trendu społeczno-gospodarczego, jakim jest gospodarka współdzielenia. W pracy zawarto charakterystykę koncepcji sharing economy, której dynamiczny rozwój obserwuje się na przełomie ostatnich lat. Skoncentrowano się na cechach sharing economy w branży transportowej. Analizie poddano wpływ zjawiska na rynek pracy oraz jakość stosunku pracy na podstawie aktualnie obowiązujących rozwiązań w tym zakresie. Omówiono definicję pracownika oraz wirtualnego rynku pracy. Przeanalizowano status pracownika wykonującego usługi on demand. Do rozstrzygnięcia, czy dostarczanie usług transportowych na żądanie jest formą pracy posłużył autorce case study Uber, w szczególności orzeczenia wydane wobec kierowców aplikacji.


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

1. Tekst publikowany w "Młodym Juryście" ani jego fragment nie może być wcześniej publikowany.

2. Autor musi mieć pełne prawa autorskie do tekstu, które potwierdza podpisując stosowne oświadczenie.

3. W przypadku tekstów, które mają kilku Autorów, niezbędne jest podanie procentowego udziału każdego z Autorów w powstanie tekstu. Odpwiedzialność za ujawnienie tych informacji i ich prawdziwość ponosi osoba nadsyłająca teskt do publikacji.

4. Przesłanie tekstu na adres Redakcji "Młodego Jurysty" jest równoznaczne z oświadczeniem, że Autor/Autorzy posiadają pełne prawa autorskie do tekstu oraz z wyrażeniem zgody na skrócenie i wprowadzenie poprawek redakcyjnych do nadesłanego tekstu i na publikację tekstu na stronie internetowej.

5. Czaspismo zapewnia darmowy dostęp do wszystkich swoich treści.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie