Czy dostarczanie usług transportowych na żądanie jest formą pracy?

Adrianna Aftańska

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/mj.2017.3.02

Abstrakt


Artykuł dotyczy nowego trendu społeczno-gospodarczego, jakim jest gospodarka współdzielenia. W pracy zawarto charakterystykę koncepcji sharing economy, której dynamiczny rozwój obserwuje się na przełomie ostatnich lat. Skoncentrowano się na cechach sharing economy w branży transportowej. Analizie poddano wpływ zjawiska na rynek pracy oraz jakość stosunku pracy na podstawie aktualnie obowiązujących rozwiązań w tym zakresie. Omówiono definicję pracownika oraz wirtualnego rynku pracy. Przeanalizowano status pracownika wykonującego usługi on demand. Do rozstrzygnięcia, czy dostarczanie usług transportowych na żądanie jest formą pracy posłużył autorce case study Uber, w szczególności orzeczenia wydane wobec kierowców aplikacji.


Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.