Opublikowane: 2017-09-28

Czy dostarczanie usług transportowych na żądanie jest formą pracy?

Adrianna Aftańska
"Młody Jurysta" Czasopismo Studentów i Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji UKSW
Dział: Artykuły
https://doi.org/10.21697/mj.2017.3.02

Abstrakt

Artykuł dotyczy nowego trendu społeczno-gospodarczego, jakim jest gospodarka współdzielenia. W pracy zawarto charakterystykę koncepcji sharing economy, której dynamiczny rozwój obserwuje się na przełomie ostatnich lat. Skoncentrowano się na cechach sharing economy w branży transportowej. Analizie poddano wpływ zjawiska na rynek pracy oraz jakość stosunku pracy na podstawie aktualnie obowiązujących rozwiązań w tym zakresie. Omówiono definicję pracownika oraz wirtualnego rynku pracy. Przeanalizowano status pracownika wykonującego usługi on demand. Do rozstrzygnięcia, czy dostarczanie usług transportowych na żądanie jest formą pracy posłużył autorce case study Uber, w szczególności orzeczenia wydane wobec kierowców aplikacji.

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Aftańska, A. (2017). Czy dostarczanie usług transportowych na żądanie jest formą pracy?. "Młody Jurysta" Czasopismo Studentów I Doktorantów Wydziału Prawa I Administracji UKSW, (3), 16–29. https://doi.org/10.21697/mj.2017.3.02

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.