Analiza ekspertyzy osmologicznej - metodologia i wartość dowodowa w postępowaniu karnym

Michał Jędrzejczyk

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/mj.2017.4.02

Abstrakt


Artykuł przedstawia analizę istoty oraz procesu ekspertyzy osmologicznej opartej na Metodyce Badań Osmologicznych Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. W pracy przedstawione zostały aktualne metody pobierania śladów, materiałów porównawczych oraz sposoby i stosowania celem identyfikacji potencjalnego sprawcy czynu zabronionego. Wskazane zostało również, że ze względu na swój niepewny i podatny na uchybienia proceduralne charakter ekspertyzy osmologicznej, dowód z niej wywiedziony nie powinien być jedynym w postępowaniu. Ponadto, w odniesieniu do dowodu z ekspertyzy osmologicznej wprowadzone i wyjaśnione zostały definicja i charakterystyka dowodu naukowego.


Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.