Data publikacji : 2018-01-02

Znaczenie i warunki rozwoju odnawialnych źródeł energii dla stanu środowiska naturalnego i zdrowia publicznego

Martyna SzlufikDział: Artykuły

Abstrakt

Związek między pozyskiwaniem energii ze źródeł konwencjonalnych a degradacją środowiska naturalnego jest niezaprzeczalny. Autorka opisuje w artykule wpływ energii konwencjonalnej na dobra dziedzictwa przyrodniczego, takie jak Wielka Rafa Koralowa czy Arktyka, a także negatywne konsekwencje, jakie ona wywołuje dla zdrowia i życia człowieka. Drogą do naprawy obecnej sytuacji jest rozwój odnawialnych źródeł energii. Został on ukazany w aspekcie prawnym, przez przywołanie regulacji odnoszących się do ochrony zdrowia przyrody i człowieka. W artykule wskazane zostały przykłady państw i miast, które są w największym stopniu zasilane energią  odnawialną. Autorka przekonuje, że korzystając z energii odnawialnej możliwe jest tworzenie zdrowej i czystej przyszłości, do której ,,bramę prawną” otwierają przywołane w tekście przepisy.


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

1. Tekst publikowany w "Młodym Juryście" ani jego fragment nie może być wcześniej publikowany.

2. Autor musi mieć pełne prawa autorskie do tekstu, które potwierdza podpisując stosowne oświadczenie.

3. W przypadku tekstów, które mają kilku Autorów, niezbędne jest podanie procentowego udziału każdego z Autorów w powstanie tekstu. Odpwiedzialność za ujawnienie tych informacji i ich prawdziwość ponosi osoba nadsyłająca teskt do publikacji.

4. Przesłanie tekstu na adres Redakcji "Młodego Jurysty" jest równoznaczne z oświadczeniem, że Autor/Autorzy posiadają pełne prawa autorskie do tekstu oraz z wyrażeniem zgody na skrócenie i wprowadzenie poprawek redakcyjnych do nadesłanego tekstu i na publikację tekstu na stronie internetowej.

5. Czaspismo zapewnia darmowy dostęp do wszystkich swoich treści.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie