Opublikowane: 2018-07-14

Odpowiedzialność proboszcza za niedopełnienie ciążących na nim zobowiązań przy zawieraniu małżeństwa konkordatowego

Karolina Wilczyńska
"Młody Jurysta" Czasopismo Studentów i Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji UKSW
Dział: Artykuły
https://doi.org/10.21697/mj.2018.3.04

Abstrakt

Artykuł dotyczy problematyki odpowiedzialności proboszcza za niedopełnienie ciążących na nim zobowiązań związanych z asystowaniem przy zawieraniu małżeństwa konkordatowego. W artykule zostały przedstawione czynności jakie spoczywają na proboszczu w trzech etapach zawierania małżeństwa: przed zawarciem małżeństwa, w trakcie zawierania małżeństwa i po zawarciu małżeństwa. Odpowiednio opisany został zakres odpowiedzialności proboszcza w związku z niedopełnieniem wymaganych prawem zobowiązań, co szczególnie widoczne jest w fazie po zawarciu małżeństwa. Autorka artykułu ukazała modyfikacje wprowadzone nowelizacją z 28.11.2014 r., w komparacji z poprzednim stanem prawnym. W artykule zaprezentowano również
propozycje zmian, które ulepszyłyby obecną procedurę zawierania małżeństwa konkordatowego.

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Wilczyńska, K. (2018). Odpowiedzialność proboszcza za niedopełnienie ciążących na nim zobowiązań przy zawieraniu małżeństwa konkordatowego. "Młody Jurysta" Czasopismo Studentów I Doktorantów Wydziału Prawa I Administracji UKSW, (3), 44–58. https://doi.org/10.21697/mj.2018.3.04

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.