Cyberterroryzm jako współczesne zagrożenie dla administracji publicznej

Patryk Jankowski

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/mj.2018.4.03

Abstrakt


Celem publikacji jest wskazanie zagrożeń, jakie niesie zjawisko cyberterroryzmu wobec administracji publicznej, a także zwrócenie uwagi na wieloaspektowość tego zagadnienia. W pracy zostało wyjaśnione pojęcie cyberterroryzmu i problemy w jego zdefiniowaniu. Publikacja ma na celu wskazanie potrzeb, a także możliwych kierunków zmian, mających
na celu rozwój i poprawę skuteczności działania organów administracji rządowej. Artykuł przedstawia problem regulacji prawnych w zakresie zwalczania cyberterroryzmu, a także zwraca uwagę na ewolucje prawa. Pomimo stosowania wszelkich środków prewencyjnych, nie istnieje możliwość całkowitego wykluczenia skutecznych ataków. Spowodowane jest to ewolucją technologiczną, która nieustannie prowadzi do rozwoju
nowych metod przeprowadzania cyberataków.


Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.