Data publikacji : 2018-11-19

Cyberterroryzm jako współczesne zagrożenie dla administracji publicznej

Patryk JankowskiDział: Artykuły

Abstrakt

Celem publikacji jest wskazanie zagrożeń, jakie niesie zjawisko cyberterroryzmu wobec administracji publicznej, a także zwrócenie uwagi na wieloaspektowość tego zagadnienia. W pracy zostało wyjaśnione pojęcie cyberterroryzmu i problemy w jego zdefiniowaniu. Publikacja ma na celu wskazanie potrzeb, a także możliwych kierunków zmian, mających
na celu rozwój i poprawę skuteczności działania organów administracji rządowej. Artykuł przedstawia problem regulacji prawnych w zakresie zwalczania cyberterroryzmu, a także zwraca uwagę na ewolucje prawa. Pomimo stosowania wszelkich środków prewencyjnych, nie istnieje możliwość całkowitego wykluczenia skutecznych ataków. Spowodowane jest to ewolucją technologiczną, która nieustannie prowadzi do rozwoju
nowych metod przeprowadzania cyberataków.


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

1. Tekst publikowany w "Młodym Juryście" ani jego fragment nie może być wcześniej publikowany.

2. Autor musi mieć pełne prawa autorskie do tekstu, które potwierdza podpisując stosowne oświadczenie.

3. W przypadku tekstów, które mają kilku Autorów, niezbędne jest podanie procentowego udziału każdego z Autorów w powstanie tekstu. Odpwiedzialność za ujawnienie tych informacji i ich prawdziwość ponosi osoba nadsyłająca teskt do publikacji.

4. Przesłanie tekstu na adres Redakcji "Młodego Jurysty" jest równoznaczne z oświadczeniem, że Autor/Autorzy posiadają pełne prawa autorskie do tekstu oraz z wyrażeniem zgody na skrócenie i wprowadzenie poprawek redakcyjnych do nadesłanego tekstu i na publikację tekstu na stronie internetowej.

5. Czaspismo zapewnia darmowy dostęp do wszystkich swoich treści.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie