Data publikacji : 2018-11-19

Informatyzacja postępowania sądowego. Szanse i zagrożenia

Joanna KorolczukDział: Artykuły

Abstrakt

Informatyzacja postępowania sądowego jest procesem dynamicznym. Na przestrzeni kilkunastu lat doszło do wielu zmian w wykorzystaniu systemów teleinformatycznych w postępowaniu sądowym i ciężko jest przypomnieć sobie jak niegdyś pracowały sądy z wykorzystaniem ręcznie pisanych skorowidzów, wyroków, postanowień, wezwań, zawiadomień czy zarządzeń. Informatyzacja postępowania sądowego przyczynia się nie tylko do usprawnienia postępowania i pracy sekretariatów, ale również zwiększa przejrzystość prowadzenia sprawy i skraca czas trwania rozpraw. Niestety, jak każda nowa technologia oprócz korzyści, niesie także zagrożenia. Największym wyzwaniem dla procesu informatyzacji postępowania sądowego jest zbudowanie zabezpieczeń, które uchronią strony postępowań sądowych przed wyciekiem ich danych osobowych, danych sprawy do niewłaściwych osób, ale również zintegrowanie funkcjonujących już systemów, aby całość działała jeszcze szybciej i przejrzyściej. Celem przedstawionych rozważań będzie wskazanie czy proces informatyzacji niesie ze sobą więcej korzyści niż zagrożeń, a także odpowiedź na pytanie, czy w ogóle całkowite zinformatyzowanie postępowania sądowego jest możliwe.


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

1. Tekst publikowany w "Młodym Juryście" ani jego fragment nie może być wcześniej publikowany.

2. Autor musi mieć pełne prawa autorskie do tekstu, które potwierdza podpisując stosowne oświadczenie.

3. W przypadku tekstów, które mają kilku Autorów, niezbędne jest podanie procentowego udziału każdego z Autorów w powstanie tekstu. Odpwiedzialność za ujawnienie tych informacji i ich prawdziwość ponosi osoba nadsyłająca teskt do publikacji.

4. Przesłanie tekstu na adres Redakcji "Młodego Jurysty" jest równoznaczne z oświadczeniem, że Autor/Autorzy posiadają pełne prawa autorskie do tekstu oraz z wyrażeniem zgody na skrócenie i wprowadzenie poprawek redakcyjnych do nadesłanego tekstu i na publikację tekstu na stronie internetowej.

5. Czaspismo zapewnia darmowy dostęp do wszystkich swoich treści.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie