Informatyzacja postępowania sądowego. Szanse i zagrożenia

Joanna Korolczuk

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/mj.2018.4.05

Abstrakt


Informatyzacja postępowania sądowego jest procesem dynamicznym. Na przestrzeni kilkunastu lat doszło do wielu zmian w wykorzystaniu systemów teleinformatycznych w postępowaniu sądowym i ciężko jest przypomnieć sobie jak niegdyś pracowały sądy z wykorzystaniem ręcznie pisanych skorowidzów, wyroków, postanowień, wezwań, zawiadomień czy zarządzeń. Informatyzacja postępowania sądowego przyczynia się nie tylko do usprawnienia postępowania i pracy sekretariatów, ale również zwiększa przejrzystość prowadzenia sprawy i skraca czas trwania rozpraw. Niestety, jak każda nowa technologia oprócz korzyści, niesie także zagrożenia. Największym wyzwaniem dla procesu informatyzacji postępowania sądowego jest zbudowanie zabezpieczeń, które uchronią strony postępowań sądowych przed wyciekiem ich danych osobowych, danych sprawy do niewłaściwych osób, ale również zintegrowanie funkcjonujących już systemów, aby całość działała jeszcze szybciej i przejrzyściej. Celem przedstawionych rozważań będzie wskazanie czy proces informatyzacji niesie ze sobą więcej korzyści niż zagrożeń, a także odpowiedź na pytanie, czy w ogóle całkowite zinformatyzowanie postępowania sądowego jest możliwe.


Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.