Geneza i główne założenia Konwencji Wielostronnej OECD z 2016 roku implementującej środki traktatowego prawa podatkowego

Marek Kudlicki

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/mj.2019.1.02

Abstrakt


W artykule przedstawiona została geneza i mechanizmy stosowania Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku OECD z 2016 roku, zwanej MLI. Autor przedstawia przebieg procesów, których skutkiem było podjęcie prac nad Konwencją i w końcu jej podpisanie — głównie prac prowadzonych w ramach projektu BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) — oraz przeprowadza analizę prawną postanowień Konwencji mających na celu eliminację nadużyć podatkowych zdiagnozowanych w ramach prac OECD prowadzonych w latach 2013-2015.


Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.