Opublikowane: 2019-01-26

Glosa aprobująca do postanowienia Sądu Najwyższego z 26.1.2017 r. (sygn. akt I CSK 54/16)

Adrian Zbrojewski
"Młody Jurysta" Czasopismo Studentów i Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji UKSW
Dział: Artykuły
https://doi.org/10.21697/mj.2019.1.04

Abstrakt

Glosa odnosi się do orzeczenia Sądu Najwyższego rozstrzygającego, że w przypadku sądowego podziału majątku wspólnego, sąd ustalając wartość składnika majątku obciążonego hipoteką, nie uwzględnia obniżenia wartości rynkowej składnika spowodowanego obciążeniem. Prezentując analizę oraz ocenę argumentów przedstawionych przez Sąd Najwyższy, Autor odwołuje się także do poglądów doktrynalnych oraz przedstawia własne argumenty przemawiające za trafnością poglądu przyjętego w glosowanym orzeczeniu.

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Zbrojewski, A. (2019). Glosa aprobująca do postanowienia Sądu Najwyższego z 26.1.2017 r. (sygn. akt I CSK 54/16). "Młody Jurysta" Czasopismo Studentów I Doktorantów Wydziału Prawa I Administracji UKSW, (1), 54–63. https://doi.org/10.21697/mj.2019.1.04

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.