Opublikowane: 2019-04-07

Uniwersalizm postanowień Europejskiego Filaru Praw Socjalnych w zakresie sprawiedliwych warunków pracy - realny kierunek zmian czy fantasmagoria? Zagadnienia wybrane

Izabela Florczak , Marta Otto
"Młody Jurysta" Czasopismo Studentów i Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji UKSW
Dział: Artykuły
https://doi.org/10.21697/mj.2019.2.02

Abstrakt

Europejski Filar Praw Socjalnych koncentruje szereg swoich regulacji wokół uczciwychwarunków zatrudnienia. Dotychczasowy dorobek prawodawstwa unijnego gwarantowałwiele praw w tym zakresie, nie wydaje się jednak, aby ich realizacja była wystarczająca.W świetle powyższego zasadne staje się zidentyfikowanie wyzwań stojących przedprawodawcą unijnym jak i krajowym w kontekście zabezpieczenia stosownego poziomuuczciwych warunków zatrudnienia.

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Florczak, I., & Otto, M. (2019). Uniwersalizm postanowień Europejskiego Filaru Praw Socjalnych w zakresie sprawiedliwych warunków pracy - realny kierunek zmian czy fantasmagoria? Zagadnienia wybrane. "Młody Jurysta" Czasopismo Studentów I Doktorantów Wydziału Prawa I Administracji UKSW, (2), 13–26. https://doi.org/10.21697/mj.2019.2.02

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.