Data publikacji : 2019-10-30

Populizm penalny — źródła i przejawy w polskim życiu publicznym

Maciej GajosDział: Artykuły

Abstrakt

Z przeprowadzonych badań wynika, że jedną z przyczyn krytycznych opinii Polaków o sądownictwie jest poczucie, że kary orzekane przez sądy są zbyt łagodne. Zgłaszane oczekiwania wymierzania surowszych kar połączone z przekonaniem polityków o potrzebie reagowania na nie w drodze zwiększania represyjności wpisują się w fenomen populizmu penalnego. Chociaż w literaturze można spotkać się z wyjaśnieniami, że bierze się on z braku poczucia bezpieczeństwa w społeczeństwie, jego źródła są bardziej złożone, tzn. z jednej strony, będzie to pełen zaniedbań sposób komunikowania się sądów ze społeczeństwem i z drugiej wynika z przekazów medialnych nastawionych na konstruowanie fragmentarycznej, sensacyjnej i emocjonalnej narracji. Skala oddziaływania tych dwóch czynników zdeterminowana jest dynamiką społecznych przemian związanych m.in. z globalizacją. Populizm penalny wyraźnie ujawnia się w stylu retoryki dominującym w polskiej debacie publicznej. Prowadzi on do doraźnych, bezrefleksyjnych działań legislacyjnych podejmowanych pod wpływem społecznej presji. Zazwyczaj zamiast rozwiązywać problemy, będzie podsycał konflikty społeczne i poszerzał sferę kontroli państwa.


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

1. Tekst publikowany w "Młodym Juryście" ani jego fragment nie może być wcześniej publikowany.

2. Autor musi mieć pełne prawa autorskie do tekstu, które potwierdza podpisując stosowne oświadczenie.

3. W przypadku tekstów, które mają kilku Autorów, niezbędne jest podanie procentowego udziału każdego z Autorów w powstanie tekstu. Odpwiedzialność za ujawnienie tych informacji i ich prawdziwość ponosi osoba nadsyłająca teskt do publikacji.

4. Przesłanie tekstu na adres Redakcji "Młodego Jurysty" jest równoznaczne z oświadczeniem, że Autor/Autorzy posiadają pełne prawa autorskie do tekstu oraz z wyrażeniem zgody na skrócenie i wprowadzenie poprawek redakcyjnych do nadesłanego tekstu i na publikację tekstu na stronie internetowej.

5. Czaspismo zapewnia darmowy dostęp do wszystkich swoich treści.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie