Data publikacji : 2019-10-30

Wina w organizacji jako przesłanka odpowiedzialności podmiotu zbiorowego w świetle projektowanej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

Ida JóźwiakDział: Artykuły

Abstrakt

Projektowana ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych wprowadza do polskiego porządku prawnego stosunkowo nową podstawę odpowiedzialności, jaką jest wina w organizacji. W porównaniu z obecnie obowiązującą ustawą, zmieniają się przesłanki uznania organizacji przedsiębiorstwa za nieprawidłową, jak również prowadzane
jest novum w postaci otwartego katalogu przykładowych nieprawidłowości, który potęguje wątpliwości interpretacyjne związane z rozumieniem pojęcia winy w organizacji. Do celu wykładni pojęcia nieprawidłowości w organizacji przydatne może być porównanie
sposobu organizacji podmiotu zbiorowego ze swoistym modelem „należytej” dla danego podmiotu zbiorowego organizacji, z uwzględnieniem jego rozmiaru i przedmiotu działalności, podobnie jak ma to miejsce w przypadku wykładni pojęcia należytej staranności. Tworzenie takiego modelu może być jednak kłopotliwe, ponieważ w pierwszej kolejności wymaga określenia optymalnej (z punktu widzenia zapobiegania naruszeniom przepisów prawa) struktury organizacyjnej podmiotu zbiorowego, a następnie oceny związku między sposobem organizacji podmiotu zbiorowego a możliwością lub łatwością popełnienia
czynu zabronionego.


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

1. Tekst publikowany w "Młodym Juryście" ani jego fragment nie może być wcześniej publikowany.

2. Autor musi mieć pełne prawa autorskie do tekstu, które potwierdza podpisując stosowne oświadczenie.

3. W przypadku tekstów, które mają kilku Autorów, niezbędne jest podanie procentowego udziału każdego z Autorów w powstanie tekstu. Odpwiedzialność za ujawnienie tych informacji i ich prawdziwość ponosi osoba nadsyłająca teskt do publikacji.

4. Przesłanie tekstu na adres Redakcji "Młodego Jurysty" jest równoznaczne z oświadczeniem, że Autor/Autorzy posiadają pełne prawa autorskie do tekstu oraz z wyrażeniem zgody na skrócenie i wprowadzenie poprawek redakcyjnych do nadesłanego tekstu i na publikację tekstu na stronie internetowej.

5. Czaspismo zapewnia darmowy dostęp do wszystkich swoich treści.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie