Opublikowane: 2019-10-30

Wina w organizacji jako przesłanka odpowiedzialności podmiotu zbiorowego w świetle projektowanej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

Ida Jóźwiak
"Młody Jurysta" Czasopismo Studentów i Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji UKSW
Dział: Artykuły
https://doi.org/10.21697/mj.2019.3.04

Abstrakt

Projektowana ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych wprowadza do polskiego porządku prawnego stosunkowo nową podstawę odpowiedzialności, jaką jest wina w organizacji. W porównaniu z obecnie obowiązującą ustawą, zmieniają się przesłanki uznania organizacji przedsiębiorstwa za nieprawidłową, jak również prowadzane
jest novum w postaci otwartego katalogu przykładowych nieprawidłowości, który potęguje wątpliwości interpretacyjne związane z rozumieniem pojęcia winy w organizacji. Do celu wykładni pojęcia nieprawidłowości w organizacji przydatne może być porównanie
sposobu organizacji podmiotu zbiorowego ze swoistym modelem „należytej” dla danego podmiotu zbiorowego organizacji, z uwzględnieniem jego rozmiaru i przedmiotu działalności, podobnie jak ma to miejsce w przypadku wykładni pojęcia należytej staranności. Tworzenie takiego modelu może być jednak kłopotliwe, ponieważ w pierwszej kolejności wymaga określenia optymalnej (z punktu widzenia zapobiegania naruszeniom przepisów prawa) struktury organizacyjnej podmiotu zbiorowego, a następnie oceny związku między sposobem organizacji podmiotu zbiorowego a możliwością lub łatwością popełnienia
czynu zabronionego.

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Jóźwiak, I. (2019). Wina w organizacji jako przesłanka odpowiedzialności podmiotu zbiorowego w świetle projektowanej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. "Młody Jurysta" Czasopismo Studentów I Doktorantów Wydziału Prawa I Administracji UKSW, (3), 42–58. https://doi.org/10.21697/mj.2019.3.04

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.