Opublikowane: 2020-12-31

Zakres podmiotowy i przedmiotowy wykorzystania materiałów z podsłuchu operacyjnego w procesie karnym

Natalia Majewska
"Młody Jurysta" Czasopismo Studentów i Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji UKSW
Dział: Artykuły
https://doi.org/10.21697/mj.7786

Abstrakt

Artykuł dotyczy problematyki wykorzystania w procesie karnym tzw. „przypadkowychznalezisk” uzyskanych w toku podsłuchu operacyjnego. Kwestię tę reguluje art. 168bkodeksu postępowania karnego. W tym kontekście „przypadkowe znaleziska” to materiałyświadczące o popełnieniu przez osobę podsłuchiwaną innego przestępstwa niż objętepodsłuchem, albo o popełnieniu jakiegokolwiek przestępstwa przez osobę w ogóle nieobjętąpostanowieniem o zarządzeniu podsłuchu. Literalnie przepis ten zezwala na wykorzystaniemateriałów w wyżej wskazanych przypadkach, jeśli owe przestępstwo jest przestępstwemściganym z urzędu lub przestępstwem skarbowym. Regulacja ta budzi wśródczęści środowiska prawniczego pewne wątpliwości natury gwarancyjnej czy konstytucyjnej.Zasadniczy problem sprowadza się do zakresu podmiotowego oraz przedmiotowegoprzepisu. Zarówno w doktrynie, jak i w judykaturze, stanowiska są dość rozbieżne.Celem artykułu jest analiza aktualnej regulacji oraz przyczyn powstałegona jej tle sporu wraz z uwzględnieniem wyrażonych w tym zakresie poglądów w doktryniei orzecznictwie, zarówno krajowym, jak i strasburskim. Rozważania kończy przedstawieniestanowiska Autorki.

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Majewska, N. . (2020). Zakres podmiotowy i przedmiotowy wykorzystania materiałów z podsłuchu operacyjnego w procesie karnym. "Młody Jurysta" Czasopismo Studentów I Doktorantów Wydziału Prawa I Administracji UKSW, (2), 3–18. https://doi.org/10.21697/mj.7786

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.