Opublikowane: 2020-12-30

Zarys problematyki przeciwdziałania nadużyciom prawa procesowego cywilnego w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 4 lipca 2019 r.

Maciej Witwer
"Młody Jurysta" Czasopismo Studentów i Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji UKSW
Dział: Artykuły
https://doi.org/10.21697/mj.7789

Abstrakt

Nadużycie prawa procesowego jest instytucją znaną od dawna; korzeniami sięga aż do XIXw. Niemniej dopiero nowelizacja procedury cywilnej z 4.07.2019 r., nadała jej normatywnąpostać w polskiej procedurze cywilnej. W dużym uogólnieniu należy stwierdzić,że nadużycie prawa procesowego stanowi czynność procesową dokonaną przez stronę bądźuczestnika postępowania w sposób nie pozostający w związku z gody z jej celem.Warto zauważyć, że w obecnym porządku prawnym owa regulacja zasadniczo składa sięz trzech członów, a mianowicie wprost wyrażonego zakazu nadużywania prawaprocesowego, klauzuli generalnej oraz przepisów szczególnych. Widocznym celemustawodawcy jest ograniczenie takowych patologii poprzez wprowadzenie systemu licznychsankcji, które to w uproszczeniu można sprowadzić do obciążeń finansowychbądź negatywnych skutków procesowych. Obecnie trudno jest w sposób jednoznacznydokonać pełnej oceny komentowanej regulacji niemniej z całą pewnością może ona stanowićprzedmiot dyskusji i krytyki, celem ukazania jej słabości, tudzież możliwych dalszychkierunków rozwoju.

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Witwer, M. . (2020). Zarys problematyki przeciwdziałania nadużyciom prawa procesowego cywilnego w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 4 lipca 2019 r. "Młody Jurysta" Czasopismo Studentów I Doktorantów Wydziału Prawa I Administracji UKSW, (2), 30–40. https://doi.org/10.21697/mj.7789

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.