- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

M

Maciążek, Michał, Student V roku na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Przedmiotem jego badań naukowych są w szczególności: prawo konstytucyjne, prawo energetyczne oraz elementy nauki o państwie.I

Miedzińska, Iwona, Prawnik, politolog, doktorantka w Instytucie Prawa Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; starszy specjalista w Departamencie Obsługi Prawnej w Urzędzie Transportu Kolejowego. Uczestniczka krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, autorka kilkunastu artykułów poświęconych prawu unijnemu i systemowi instytucjonalnemu Unii Europejskiej. Zainteresowania badawcze: prawo i system instytucjonalny Unii Europejskiej, integracja europejska, polityka zagraniczna i stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej, polityka i prawo Unii Europejskiej w sektorze transportu kolejowego; prawa człowieka i systemy ich ochrony.1 - 5 z 5 elementów    
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP