Editorial Team

Editor-in-Chief: Cezary Mik, WPiA UKSW, Poland

Deputy Editor-in-Chief:

1. Karol Karski, WPiA UW, Poland

2. Roman Kwiecień, WPiA UMCS, Poland

Secretary: dr Krzysztof Masło, WPiA UKSW, Poland

Deputy Secretary: dr Konrad Czech, WPiA UKSW, Poland

Board of Editors:

1. André de Hoogh, Groningen, Netherlands

2. Eugenia Lopez-Jacoiste Diaz, Spain

3. Andrew Newcombe, Victoria, Canada

4. Christian Tams, Glasgow, United Kingdom

5. Catherine Brölmann, Amsterdam, Netherlands

6. Malgosia Fitzmaurice, United Kingdom

7. Maria Frankowska, Carbondale, United States

8. Joanna Gomuła, Cambridge, United Kingdom

Scientific Advisory Board:

1. Stanisław Biernat, Kraków, Poland

2. Piotr Daranowski, Łódź, Poland

3. Elżbieta Dynia, Poland

4. Janusz Gilas, Toruń, Poland

5. Genowefa Grabowska, Katowsice, Poland

6. Bożena Gronowska, Toruń, Poland

7. Robert Grzeszczak, Poland

8. Tadeusz Jasudowicz, Poland

9. Elżbieta Karska, Warszawa, Poland

10. Jerzy Menkes, Warszawa, Poland

11. Barbara Mikołajczyk, Katowice, Poland

12. Mariusz Muszyński, Warszawa, Poland

13. Artur Nowak-Far, Warszawa, Poland

14. Nina Półtorak, Kraków, Poland

15. Anna Przyborowska-Klimczak, Lublin, Poland

16. Stanisław Stadniczeńko, Opole, Poland

17. Janusz Stańczyk, Warszawa, Poland

18. Marek Szydło, Wrocław, Poland

19. Tadeusz Wasilewski, Toruń, Poland

20. Adam Wiśniewski, Gdańsk, Poland

21. Krzysztof Wójtowicz, Wrocław, Poland

22. Anna Wyrozumska, Łódź, Poland

23. Jerzy Zajadło, Gdańsk, Poland

24. Mieczysława Zdanowicz, Białystok, Poland

CSWU Publishing House
5 Dewajtis Street, hut no. 2
01-815 Warsaw
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
phone: +48 22 561 88 35
About the platform:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP