Archives

mnisw.jpg

Issue co-financed under the contract No. 810/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education allocated to the dissemination of science.


mnisw.jpg

Issue co-financed under the contract No. 810/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education allocated to the dissemination of science.


mnisw.jpg

Issue co-financed under the contract No. 810/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education allocated to the dissemination of science.


MNISW

Numer współfinansowany w ramach umowy Nr 810/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


MNISW

Numer współfinansowany w ramach umowy Nr 810/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP