Published : 2022-12-19

Janusz Bogumił Gilas - Professor and Teacher

Abstract

Janusz Bogumil Gilas
Details

References

Statistics

Authors

Download files

  PDF

Citation rules

Mik, C. (2022). Janusz Bogumił Gilas - Professor and Teacher . Polish Review of International and European Law, 12(2), 11–12. https://doi.org/10.21697/2022.12.2.01

Altmetric indicators


Cited by / SharePublisher
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
e-mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 38 Ważne adresy: https://uksw.edu.pl/
https://wydawnictwo.uksw.edu.pl/
University
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dewajtis 5,
01-815 Warszawa

About:
Copyright 2022 by Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP