Published : 2023-04-17

Contents
Details

References

Statistics

Authors

Citation rules

Contents. (2023). Polish Review of International and European Law, 12(2). Retrieved from https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/priel/article/view/12040

Altmetric indicators


Cited by / SharePublisher
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
e-mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 38 Ważne adresy: https://uksw.edu.pl/
https://wydawnictwo.uksw.edu.pl/
University
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dewajtis 5,
01-815 Warszawa

About:
Copyright 2022 by Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP